Aparcament

Els assitents a aquest congrés tindran un descompte del 50% en la tarifa d’aparcament Dr. Roig i Raventós, situat davant del Col.legi de Metges de Barcelona.

L’accés a l’entrada està només girar des del carrer Ganduxer al carrer Dalmases.

Pla indicador:

Per poder aplicar aquest descompte a la sortida del parking, caldrà identificar cada tiquet amb un segell de la Secretaria Tècnica on també se li facilitarà un tiquet indicant el 50% de descompte.

Quan vagin a retirar el vehicle hauran de passar per caixa, hauran d’inserir el tiquet segellat, després el de descompte i s’indicarà l'import amb el descompte aplicat.

Enllaç a la información i ubicació del parking: http://www.med.es/home.aspx