COMITÈS ORGANITZADOR Y CIENTÍFIC

Dra. Dª. Cèlia Cols Sagarra

Membre

Metge de Família. Àrea Bàsica Sanitaria Martorell Rural. Barcelona. Membre del Grup de Treball de Diabetis de SEMERGEN.

Biografia no disponible.